پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی

در ابتدا هدف اضافه کردن رسوب آلونیت بر آرد خام برای تولید سیمان پورتلند است که ارزان است برای جانشینی برای سنگ گچ استفاده می شود در آزمایشات هر دو در دمای 1450 و بعد 1300 می سوزند نتیجه اینگونه می شود از لحاظ مشخصات معدن شناسی هیچ تفاوتی ندارد و بخوبی فرم یافته است روش اسپکتروسکوپی NIR را برای تحلیل آلونیت ها بررسی می کنیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات100
حجم6 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیصنایع و معادن

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی

چکیده:
در ابتدا هدف اضافه کردن رسوب آلونیت بر آرد خام برای تولید سیمان پورتلند است که ارزان است برای جانشینی برای سنگ گچ استفاده می شود.
در آزمایشات هر دو در دمای 1450 و بعد 1300 می سوزند نتیجه اینگونه می شود از لحاظ مشخصات معدن شناسی هیچ تفاوتی ندارد و بخوبی فرم یافته است. روش اسپکتروسکوپی NIR را برای تحلیل آلونیت ها بررسی می کنیم. که باقدرت بسیار بالا توانایی تمایز آلونیت با راحتی زمانیکه فرمول مواد معدنی تا حد و زیادی مرتبط است دارد .
این روش پتانسیل زیادی به عنوان ابزار اسپکتروسکوپی مواد روی سیار و به ویژه در مریخ دارد.به معرفی آلونیت می پردازد که از کانیهای سولفات ها هستند.نواحی طیفی نزدیک IR به راحتی می توان به 4 دسته تقسیم کرد.این روش تاکنون عمیقاً برای مطالعه ی آلونیت ها به کار برده نشده است.در ادامه روش استروسکوپی Raman بررسی می شود که در 2984 و vvk برای مشخص کردن آلونیت های استفاده می شود که M کاتیونهای یک ظرفیتی است .طیف Room این روش تمایز بین آلونیت های ترکیبی باکاتیونهای مختلف را ممکن می سازد.
آلونیت ها در مریخ فراوان است چون وجود آب در مریخ در حال با گذشته ثابت شده و آلونیت در ذخایر معدنی تبخیر بافته یافت می شود.آلونیت ها بخشی از گروه سوپر مواد معدنی که شامل آلونیت ها و ژارومیت ها است. و تمامی آنهایی که با طیف Raman مشخص می شوند است . بعد درباره ی استخراج آلونیت در اسیدسولفوریک و هیدروکلریک صحبت می شود که در یک تراکتور گروهی مطالعه شده است اثرات دمای واکنش، غلظت اسید ، اندازی ذره ، دمای خشک کردن زمان خشک کردن و نسبت فرایند مولار روی فرایند استخراج مورد بررسی قرار گرفته است.
دمای خشک کردن پارامتر مهمی است که روی سایر فرآیندها تاثیر می گذارد بقیه تاثیر کمتری دارند .آلونیت ها در حالت خالص بی رنگ هستند اما به دلیل ناخالصیهای موجود به رنگای سفید – خاکستری ، سفید – زرد و قرمز یافت می شوند آلونیت باید در دمای به مدت 60 دقیقه خشک شود تا استخراج بهینه حاصل شود نسبت 6% بهینه است .با توجه به قیمت به نظر می رسد از نظر فنی و اقتصادی اسید سولفوریک مناسب تر است و بعد شرایطی که در آن ماکزیمم حاصل استخراج آلومینیوم بدست آمده مشخص می شود
* سپس به چگونگی جذب فسفات از محلول آلونیت می پردازیم. به نظر می رسد با افزایش دمای خشک کردن جابجایی فسفات افزایش و با کاهش pH افزایش می یابد همزمان با کاهش اندازه ی ذره ی آلونیت، نرخ جذب فسفات افزایش می یابد.آلونیت چون فراوان و ارزان است بنابراین پتانسیل بالایی برای جذب فسفات دارد .
کلمات کلیدی:

فرآوری آلونیت

اسپکتروسکوپی

سینتیک استخراجی آلونیت

روش‌های شیمیایی فرآوری آلونیت

آلونیت

فرمول شیمیایی آلونیت است دارای سیستم تبلور رمبوئدربک می‌باشد.آلونیت در رده بندی سولفات ها قرار دارد. دارای جلای شیشه ای و همچنین مانند میکاجلای صدفی دارد.شکستگی ندارد و دارای کلید از مناسبی است.کانی شفافی می باشد که خاصیت مغناطیسی ندارد.شکل ظاهری آن از لحاظ بلور به صورت دانه ای می باشد.تقریباً کمیاب بیشتر در شوروی سابق، ایتالیا، آمریکا و استرالیا یافت می شود.در ترکیب شیمیایی آن و و همچنین می باشد.رنگ آلونیت بیشتر سفید خاکستری، زرد و قرمز یافت می شود.
رنگ خاکه ی آن هم سفید رنگ است.دارای پاراژنز با هالوزیت، کائولینیت و ژیبسیت است.منشأ شکل آلونیت ها منشأ آذرین و آتشفشانی است.شکل بلورهای آن رمبوئدر یا لوزی شکل و صفحه ای است.چگالی آن حالات مختلفی دارد که حداقل 2.7 و حداکثر 2.8 می باشد. و از لحاظ سختی هم حداکثر 4 و حداقل 3.5 است.آلونیت ها در تهیه ی زاج سفید نیز کاربرد دارند که در آن کاتیون تک ظرفیتی پتاسیوم و کاتیون سه ظرفیتی آلومینیوم می باشد و تحت عنوان زاج آلومینیوم پتاسیم شناخته می شود.
فهرست
1-فصل اول:کلیات 1
1-1 آلونیت 2
1-2 زاج سفید 3
1-3 کاربرد آلونیت 5

فصل دوم:آزمایش رسوب سازی آلونیت - ژارومیت در مخلوط خام جهت تولید سیمان پورتلند و کلینک های سیمان با پایه ی سولفوآمونیت

2- آزمایش اضافه کردن رسوب آلونیت به آرد خام درجهت تولید پوتلند و آجرهای سیمانی سولفوآلونیت 7
2-1- مقدمه 8
2-2- آزمایشات 10
2-3- نتایج و مباحث 15
2-3-1- تحلیل های شیمیایی 15
2-3-2- تحلیل های معدنی انکسار اشعه ی X 17
2-3-3- آزمایش میکروسکوپیک بخش های صیقلی 19
2-4- نتیجه گیری 22

فصل سوم:اسپکتروسکوپی با استفاده از اشعه مادون قرمز نزدیک بر روی آلونیت های طبیعی

سولفات
3- اسپکتروستکوپی با استفاده از اشعه مادون قرمز 23
3-1- مقدمه 24
3-2- آزمایشات 27
3-2-1- کانیها 27
3-2-2- اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک (NIR) 28
3-2-3- اسپکتروسکوپی نیمه IR 29
3-3- نتایج و مباحث 30
3-4- نتایج 34

فصل چهارم:مطالعه ی استروسکوپی زمان برروی آلونیت ها

4- مطالعه ی اسپکتروسکوپی آلونیت ها 35
4-1- مقدمه 36
4-2- آزمایشات 38
4-2-1- مواد معدنی 38
4-2-1-1- روش کارترکیب آلونیت آمونیوم 38
4-2-1-2- روش کار ترکیب آلونیت سدیم 40
4-2-1-3- روش کار ترکیب آلونیت پتاسیم 40
4-2-2- انکسار اشعه ی X 40
4-2-2-1- اسپکتروسکوپی مادون قرمز 41
4-2-2- 2- اسپکتروسکوپی Raman 41
4-3- نتایج و مباحث 42
4-3-1- انکسار اشعه ی x . 42
4-3-2- استروسکوپی Raman . 44
4-3-3 – ناحیه ی هیدروکسیل . 51
4-4- نتیجه گیری . 53

فصل پنجم:سینتیک استخراجی آلونیت با استفاده از اسیدسولفوریک و اسید هیدروکلروریک

5- سینیتک استخراج آلونیت در اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک.54
5-1- مقدمه . 55
5-2- روشها ومواد . 57
5-3- نتایج و مباحث . 59
5-3-1- واکنشهای شیمیایی . 59
5-3-2- محرکهای استخراج . 59
5-3-3 – اثرات دمای واکنش . 63
5-3-4 – اثر غلظت اسید . 65
5-3-5 – اثر اندازه ی ذره . 66
5-3-6- اثر دمای آهکی شدن (خنک شدن) . 67
5-3-7- اثر زمان خشک کردن . 68
5-3-8- اثر نسبت مولار . 69
5-4- نتیجه گیری . 70

فصل ششم:جذب فسفات از محلول آبی بر روی سطح آلونیت

6- جذب سطحی فسفات از محلول آبی آلونیت 72
6-1- مقدمه 73
6-2- مواد و روشها 76
6-3- نتایج و مباحث 79
6-3-1- اثر دما و زمان خشک شدن 79
6-3-2- اثر اندازه ی ذره 80
6-3-3- اثر pH 81
6-3-4- اثر غلظت اولیه ی فسفات 82
6-3-5 محرکهای جذب سطحی 83
6-3-6 – ایزترم های جذب سطحی 84
6-4- نتیجه گیری 86
7- فصل هفتم:نتایج و پیشنهادات
منابع 92

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

:: برچسب ها : پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی ,
ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
پایان نامه کارشناسی معدن با عنوان سنگهای تزئینی

عبارت سنگهای تزئینی در برگیرنده تمام سنگهای طبیعی است که با استفاده از فن‌آوریهای خاص، قابل استخراج و پردازش بوده دارای مشخصات فنی و زیبایی شناختی لازم جهت به کار گرفته شدن در تمام انواع کاربردهای ساختمانی و صنعتی می باشند


مشخصات فایل
تعداد صفحات89
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمعدن

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی معدن با عنوان سنگهای تزئینی

تعاریف
عبارت سنگهای تزئینی در برگیرنده تمام سنگهای طبیعی است که با استفاده از فن‌آوریهای خاص، قابل استخراج و پردازش بوده دارای مشخصات فنی و زیبایی شناختی لازم جهت به کار گرفته شدن در تمام انواع کاربردهای ساختمانی و صنعتی می باشند.این سنگها در بلوکهای بزرگ قابل استخراج بوده و عملکرد مکانیکی بسیار خوبی دارند، عموماً قابل صیقل هستند و از لحاظ رنگ، الگو و سایر ویژگیهای طبیعی دارای ارزش زیبایی شناختی بالایی هستند. ممکن است واژه " تزیینی" با القای این تصویر که کاربرد اینگونه سنگها صرفاً به تزیینات و یا یادبودهای رومیزی محدود می شود، به نوعی گمراه کننده باشد. در واقع، کاربرد اینگونه سنگها بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر از حوزه کاربردی قابل تصور برای واژه " تزیینی" است. معادل انگلیسی عبارت ایتالیایی " سنگ ابعادی" است.
عبارت اخیر شیواتر بوده و به طور گسترده در سطح بین المللی به کار رفته است. این عبارت تأکید بیشتری بر ابعاد خطی عناصر سنگی دارد، تا حجم آنها. توضیح بیشتر آنکه سنگها غالباً به شکل لوحها و محصولات نیمه تکمیل شده‌ای به کار می روند که در انها مساحت سطح از ضخامت بیشتر است." سنگ طبیعی" عبارت رایج در کشور اسپانیا است که از معادل ایتالیایی این عبارت مناسب تر می باشد، چرا که بر منشأ طبیعی ماده تأکید دارد. سنگهای طبیعی موادی که بدون افزودن هیچگونه ماده خارجی مورد پردازش و تغییر شکل قرار می گیرند، حاصل می شوند. سنگهای صناعی عبارت از موادی هستند که با امتزاج نسبتهای خاصی از قطعات سنگهای طبیعی با مقادیر کمتری از سیمان یا رزین‌های صناعی ساخته می شوند.
همواره مواد موجود در بخش سنگ در سه گروه اصلی " مرمریت"، "گرانیت"، و " سایر سنگها" طبقه‌بندی شده‌اند. این شیوه طبقه بندی تداعی کننده مجموعه واژگان استفاده شده توسط مؤسسه استاندارد ایتالیا (UNI) است که به گروه چهارمی تحت عنوان " تراورتن ها " قائل می باشند. امروزه تراورتن به عنوان طبقه‌ای مجزا شناسایی نمی شود، بلکه در تعریف " مرمریت‌ها" قرار می گیرد. در سطح بین المللی، بر اساس واژگان انگلیسی سه گروه دیگر به گروه‌های قبلی اضافه می شود: " سنگ آهکی"، " ماسه سنگ" و "لوح سنگ".
کلمات کلیدی:

خواص سنگها

سنگهای تزئینی

سنگهای قیمتی

تجارت جهانی سنگ

فن آوری های استخراج سنگها

حوزه های کاربردی و بازارهای سنگ

فهرست مطالب
سنگهای تزئینی 1
تعاریف 3
تصویر 1. استفاده ساختاری از سنگ . (سن میشل دی موراتو، کورسیکا،‌فرانسه) 3
تصویر2. گرانیت یکنواخت 7
تصویر3. انواع ماسه سنگ و لوح سنگ 9
جدول. کاربردهای اصلی سنگ و درصد استفاده آنها در هر نوع کاربرد 9
خصوصیات کیفی سنگ‌ها 9
الف) امکان تهیه بلوک از سنگ مورد نظر 10
ب) امکان انجام پردازش 10
ج) ارزش زیبایی شناختی 11
تصویر4. ترکیب حاصل از عناصر مربعی شکل کواتزیت (آکادمیا) هر قطعه نسبتاً یکنواخت اما تأثیر بصری حاصل ناهمگن است. 14
تصویر5 . نمایش اسلب‌ها 14
تصویر6. سنگ جایگزین شده (سایه روشن‌تر) در این پل،‌ تغییر رنگ ماسه سنگ با گذشت سالیان را نشان می دهد. 18
گونه های تجاری 31
1- انواع تجاری 31
عملیات استخراج 36
استفاده و مواد کاربرد: 38
5- عملیات استخراج 38
واژگون سازی 41
برش و قواره کردن بلوکها 41
5- بلوکها: حجم، شکل، ابعاد 42
3- انواع معادن 44
4- فن آوری های استخراج 45
پردازش سنگ 46
انواع محصولات سنگی نیمه تکمیل شده 47
اسلبهای نامنظم 49
نوار سنگها 49
سنگ ابعادی 50
بلوکهای توپر 51
باریکه ها (لیستلها) 52
ماشین آلات و تجهیزات 52
واحد قواره کردن و برش بلوک 53
دستگاه غیر متحرک سیم الماسه 54
سطوح حاصل از فن آوریهای ابتکاری (آب جت، شعله جت): 62
طرح خلاصه ای از انواع پردازش سطحی و خصوصیات اصلی هر روش 63
حوزه های کاربردی و بازارهای سنگ 67
ساختمان سازی به طور عام 68
تاسیسات شهری 70
صنعتگری و طراحی 72
تجارت سنگ: تولید سنگ برش نخورده 77
جغرافیای تولید 77
انواع سنگ 80
تجارت جهانی سنگ 81
گزارش کار بازدید کارخانه پرشین ماربل از سنگ‌های ساختمان: 83
مرحله اول: آماده سازی بلوک‌ها 84
مرحله دوم: برش بلوک‌ها ... 85
مرحله سوم: صاف‌کاری سنگ و پرکردن ترک‌های باقی مانده ... 86
مرحله چهارم: صیقل دادن سنگ‌های برش شده ... 86
مرحله پنجم : بریدن سنگ 88

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

:: برچسب ها : پایان نامه کارشناسی معدن با عنوان سنگهای تزئینی ,
ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن

هدف از این پایان نامه مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات176
حجم28 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیصنایع و معادن

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی معدن - اكتشاف

مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن

چكیده :
گر چه كشور آمریكا در حال حاضر بزرگترین مصرف كننده گرونا برای مصارف مختلف صنعتی ،‌شیمیائی ، و غیر ه می‌باشد ، ولی به دلیل دخالت در عواملی پیچیده و جنبه‌های مختلف اقتصادی و تغییرات كاربردی و وجود مواد مشابه خاصه پلاستیك‌های سخت و دانه‌های ماسه ، ودیگر مواد شیمیایی كه می‌توانند كار گرونا را انجام دهند ، مانند آلومینا AL2O3 ، الماس ، و دیگر مواد با سختی بالاتر از حدود 5/6 درجدول سختی موهوس تا حدودی به رقابت با گرونا پرداخته‌اند و سبب كاهش مصرف و تغییرات ونوسانات غیر قابل پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار رقابت عرضه و تقاضای این محصول شده اند .
می‌توان حتی نتیجه گرفت كه منابع عظیم گرونا در دنیا و ایران در سنگهای متفاوتی ، خاصه گنیس ‌ها و شیست‌ها وجود دارند - گروناها علاوه بر این در سنگهای آهكی بلورین و پگماتیتی و سرپانتینیت‌ها و نهشته‌های رگه‌ای نیزدر منطقه موردمطالعه یافت شده‌اند . همچنین گروناهای آبرفتی درحد اندازه ماسه و شن و ریگ بصورت كانی سنگین ، یعنی با وزن مخصوص بیش از 85/2 گرم بر سانتیمترمكعب ،‌نیز یافت شده‌اند . در كشورهای مانند روسیه و تركیه اخیراً به استخراج گرونا به دلیل نیاز صنعتی توجه شده است كه استفاده آن اغلب در بازارهای داخلی این دو كشور است . در دیگر كشورها فعالیت‌های معدن كاری و استخراج گرونا بصورت كاملاً محدود و كوچك بوده و در حد رفع نیازهای اندك مصارف داخلی است .
بررسی‌های انجام شده برروی ساینده‌ها را می توان چنین انجام نمود كه ساینده‌های مصنوعی و یا طبیعی را می توان تا حدودی به جای تمامی مصرف‌های نهایی‌ گرونا‌ها جانشین و جایگزین نمود . در بسیاری از موارد ، موضوع جایگزینی این كانی‌ها با توجه به تغییرات گسترده و وسیع ،قیمت تمام شده و لزوم واقعی استفاده از كاربری ، می‌بایست با توجه به اقتصاد صنعتی این كانی در نظر گرفته شده و تحلیل شود برای مثال اكسید آلومینیوم ذوب شده و كانی استارولیت می‌توانند با گرونا رقابت كرده و در عملیات « ماسه پاشی در فشار یا سند بلاست » جایگزین آن شوند . كانی‌های ایلمنیت ،‌ مگنتیت ، وپلاستیك‌های سخت بعنوان رقیب گرونا در فیلتر كردن و تهیه محیط‌های فیلتری می‌توانند عمل كنند . كانی‌های الماس ، كروندوم ، اكسید آلومینیوم ذوب شده ( AL2O3) بعنوان ساینده‌های عدسی با گارنت رقابت كنند. دیگر كانیهای زبروسایا می‌توانند بر ایجاد و شكل‌دهی سطوح زبر و غیر قابل لغزش مورد استفاده قرار گیرند مسلم است باتوجه به قیمت‌های تمام شده و فراوانی و قابل دسترس بودن موادی همچون كوارتز ، كاربرد سیلیسیم ، و اكسید آلومینیوم ذوب شده قابل رقابت ، با گارنت و برای پرداخت و صاف نمودن سطوح پلاستیكی ، چوبی ، و دیگر موارد كاربردی مشابه و قابل قبول دارند.
گارنت های فرآوری شده در اندازه دانه‌های مختلف ، نوع خاص كانی گرونا، كیفیت كانی احتمالاً به دلیل وفور درحال حاضر قیمت‌ها را پایین نگه ‌داشته ا‌ند ، وضع قوانین خاص حفاظت محیط زیست و بهداشت كار ، و اعمال كنترل و محدودیت بیشتر به نحوه‌ی كاربری ساینده‌ها و خطرات حاصل از كاربرد آنها ، خاصه سیلیس (SiO2) مورد استفاده در سند بلاست می‌تواند درتجارت كانی گرونا موثر واقع گردد . همین الزامات به تهیه آب شیرین و قابل شرب و بهداشتی در كشورهای درحال پیشرفت از بازارهای خوب استفاده از گرونا خواهند بود.
کلمات کلیدی:

انواع گارنت در ایران

كانی گارنت یا گرونا

بررسیهای اکتشافی معادن کانی

ارزیابی ذخیره ماده معدنی گارنت

مقدمه:
موضوع پایان نامه ذیل مشتمل بر عملیات اكتشافی و تحقیقی در خصوص معدن گارنت باغ زندان و ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت می‌باشد . كه بدلیل سختی بالای خود ( 5/7- 5/6) دارای كاربردهای خاصی در صنعت می باشد . لذا سعی شده تا حد امكان كانی شناسی ، سنگ شناسی و زمین شناسی منطقه كانسار سازی شده را مورد مطالعه قرار داده و سپس اختصاصاً در خصوص خود گارنت نیز موارد فوق بررسی گردد و در نهایت ارزیابی دقیقتری از میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن بدست دهد و همچنین باختصار پروسه‌های فراوری آنرا معرفی نماید .
در فصل اول سعی شده است كلیاتی در خصوص گارنت ارایه گردد و در فصل دوم شرحی بر انواع گارنت و معدن گروناتیت باغ زندان و میزان تولید و مصرف جهانی و نوع كاربری‌های انواع گارنت داده شود .
در فصول سوم تا ششم علاوه بر نگاهی عمیق‌تر به معدن باغ زندان براساس سنگ شناسی و كانی‌شناسی و تهیه نقشه‌های معدنی اقدام به تعیین ذخیره گارنت در معدن مذكور شده است . در فصل هفتم نگاهی اجمالی بر فرآوری گارنت ( آندرادیت) دارد . و در فصل هشتم شرحی كوتاه از دو معدن « گارنت كوه گبری رفسنجان » و « گارنت ده سلم نهبندان » جهت مقایسه با معدن « گارنت باغ زندان » داده شده است .
فهرست مطالب
فهرست جداول شكلها 1-10
فهرست نمودارها 2-10
فهرست نقشه‌ها 3-10
چكیده 11
مقدمه 13
فصل اول : كلیات
1-1-‌ هدف 15
1-2- پیشینه تحقیق 16
1-3- روش كار و تحقیق 16

فصل دوم : شرحی مختصر بر گارنت و معدن گروناتیت باغ زندان

2-1- موقعیت جغرافیایی 18
2-2- راههای دسترسی 18
2-3- آب و هوا 18
2-4- ژئومورفولوژی 20
2-5- تحقیقات و مطالعات گذشته 20
2-6- كلیاتی در مورد گارنت 21
1-2-6- مشخصات زمین شناسی و كانی شناسی گرونا 21
2-2-6- كانی شناسی 22
3-2-6- مشخصات انواع گروناها 22
1- پیروپ 24
2- رودولیت 24
3- آلماندن 24
4- اسپسارتیت 24
5- اوواروویت 24
6- گروسولاریت 25
7- آندرادیت 26
8- دمانتوئید 26
4-2-6- كاربرد و بررسی اقتصادی 27
1- موارد استفاده گارنت : 27
الف ) ساینده‌های پوششی 27
ب) تصفیه آب 29
ج) كاغذ و پارچه ساینده 29
د) سند بلاست 30
ی) واترجت 30
ن) چاههای نفت 31
2- ویژگی‌های مورد نیاز جهت كاربرد گارنت در صنایع مختلف 31
5-2-6 – تولید داخلی و كاربرد 33
6-2-6- منابع و ذخایر جهانی گروناها 38
6-2-7 - موارد جایگزین 39
8-2-8 – میزان روند تولید گارنت در ایران و جهان 40
8-1-2-6- ذخایر و پتانسیلهای عمده گارنت درایران 43
8-2-2-6- وضعیت تولید گارنت در ایران 43
9-2-6- موارد مصرف 43
10-2-6- قیمت‌های انواع گرونا 45
11-2-6- تجارت خارجی 45
12-2-6- بررسی جهانی 46
13-2-6 – دیدگاه آینده 46
فصل سوم : زمین شناسی محدوده مورد مطالعه
3-1- زمین شناسی پیرامون كانسار 50
3-2- شرح نقشه زمین شناسی 000/10: 1 51
3-2-1- شرح نقشه 51
3-2-2- دگرسانی 60
3-3- شرح نقشه زمین شناسی 1:2000 محدوده‌ی موردمطالعه 65
3-3-1- سرآغاز 65
3-3-2- شرح نقشه 65
3-3-3 بلوك‌های گارنت‌دار 75
بلوك یكم (B-I) 75
بلوك دوم (B-II) 76
بلوك سوم (B-III) 77
بلوك چهارم (B-IV) 79
فصل چهارم : معرفی واحدهای كانی سازی شده در اسكارن در محدوده‌ی مورد
مطالعه در مطالعات 000/10: 1
سرآغاز 82
4-1 – پیمایش یكم 82
4-2- پیمایش دوم 83
4-3- پیمایش سوم 84
4-4- پیمایش چهارم 84
4-5- پیمایش پنجم 85
4-6- پیمایش ششم 86
4-7- پیمایش هفتم 87
4- 8- پیمایش هشتم 87
4-9- پیمایش نهم 87
4-10- نتیجه و بحث 88
4-1-10- واحد اسكارن یكم 88
4-2-10- واحد اسكارن دوم (‌اولویت اول بهره‌برداری ) 88
4-3-10- واحداسكارن سوم (‌اولویت سوم در بهره‌برداری ) 89
4-4-10- واحد اسكارن چهارم (‌اولویت دوم در بهره برداری ) 90
4-11- محاسبات ذخیره 90
4-1-11- ذخیره واحد گروناتیتی دوم ،‌ اولویت یكم 91
4-2-11- ذخیره واحد گروناتیتی سوم ، اولویت دوم 91

فصل پنجم: بررسی‌های نتایج مطالعات سنگ شناسی و كانی‌شناسی درمحدود‌ه‌ی مورد مطالعه

5-1- بررسی‌های كانی شناسی 93
5-2- بررسی‌های سنگ شناسی 95
نمونه‌های شماره kb-103 P 95
نمونه‌های شماره kb-104 P 95
نمونه‌های شماره kb-105 P 96
نمونه‌های شماره kb-106 P 98
نمونه‌های شماره kb-107 P 98
نمونه‌های شماره kb-108 P 98
نمونه‌های شماره kb-112 P 100
نمونه‌های شماره kb-113 P 100
نمونه‌های شماره kb-136 P 100
نمونه‌های شماره kb-137 P 101
نمونه‌های شماره kb-146 P 101
نمونه‌های شماره kb-148 P 103
نمونه‌های شماره kb-152 P 103
نمونه‌های شماره kb-153 P 105
نمونه‌های شماره kb-202 P 105
نمونه‌های شماره kb-201 P 105

فصل ششم : شرح نقشه زمین شناسی منطقه گارنت‌دار
:: برچسب ها : مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن ,

ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
تحلیل و ارزیابی اکتشافی معادن برای شناسایی گروناتیت با تاکید بر ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت

هدف از این پایان نامه تحلیل و ارزیابی اکتشافی معادن برای شناسایی گروناتیت با تاکید بر ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات175
حجم28 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیصنایع و معادن

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی معدن - اكتشاف

تحلیل و ارزیابی اکتشافی معادن برای شناسایی گروناتیت با تاکید بر ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت

چكیده :
كانی گارنت یا گرونا باسختی بالا و وزن خصوصی زیاد وساختار داخلی منظم (گارنت با سختی 6 تا 5/7 در اصولاً از كانیهای شاخص و تعیین كننده محیط و فرآیند دگرگونی است) ،‌ولی در بعضی از شرایط خاص در شرایط متاسوماتیك و دیگر فرآیندهای پیچیده‌ای در سنگهای آذرین نیز یافت می‌شود. این دسته از كانیهای عموماً دارای تركیب شیمیائی A3B2(SiO4)3اند كه در این بنیان شیمیائی نماد "A" معرف عناصر Mn2+, Fe2+, Mg , Ca و حرف "B" معرف عناصر,V3+ , Mn3+Fe3+, Al و Cr است تفسیر تفاوت ظرفیت‌های فلزات ذكر شده در مقادیر بالا و پائین ، و همچنین تفسیر بنیان شیمیائی (SiO4) كه رشته اصلی سازنده سیلیكاتهای ماگمائی و بصورت پلی‌مرهای كشیده در ساختار بلورین این كانی فرض می‌شوند ، خودعامل اصلی برای تغییر درتركیب ، ساختار، شیمی ساختمانی ، رنگ و دیگر ویژگی‌های این كانی است و آنها را سبب می‌شود .
گر چه بصورت كانی فرعی در سنگ‌های آذرین زیر دیده می‌شود ، ولی اغلب بصورت بلورهای یوهدرال در سیستم تبلور ایزومتریك در سنگهای دگرگونی دیده می‌شود . در اسكارن‌ها دگرسانی كربناتی ، سیلیسی ، لیمونیتی ، مگنتیتی وجود دارد . این گروه از كانیهای سیلیكاته بطور كلی به شش دسته كلی كه هر كدام ویژگی‌ خاص خود را دارند تقسیم می‌شوند . وجه تمایز و تفاوت این شش دسته از گروناها در این مطالعه ارایه شده است و بطور خلاصه جدول‌بندی شده‌اند. این كانی با داشتن شكنندگی ،‌و ویژگی عبور دادن نور از خود بصورت ترانسپارانت تا نیمه ترانسپارانت ( Subtransparnent) و دارای انعكاس نوراز خود یا شفافیت Luster شیشه‌ای است . سیستم تبلور این كانی در سیستم كوبیك یا ایزومتریك است و سطوح خارجی آن در بسیاری از نمونه‌ها كاملاً مشخص و متمایز و رنگ آن متغیر بوده كه متداول‌ترین آن قرمز تیره است .
این كانی و انواع آن بصورت «سنگهای نیمه قیمتی »و « ساینده » كاربرد داشته و بیشتر در سنگهای دگرگونی نوع گنیس ، میكاشیست ، واكلوژیت ،‌و بصورت « دانه‌ای » یا توده‌ای ( = ماسیو) یافت می‌شود ،خاستگاه این كانی می‌تواند از اسكارن‌ها و خاصه تاكتیت ( tactite) ها و فرآیند دگرگونی نوع مجاورتی (contact) و ناحیه‌ای (Regional)می‌باشد. گارنت‌های آبرفتی Detrital Garnet با ماسه و دیگر رسوبات آواری نیز می‌تواند همراه باشد. منطقه موردمطالعه در حوالی كارخانه سیمان تهران و به سوی غرب آن می‌باشد . كانی سازی در این مورد در سنگهای موجود كه بیشتر از نوع سنگهای ولكانیك اسیدی ودگرسان شده صورت گرفته است . این دگرسانی نیز موجب حضور آب به صورت 4( OH) و جانشینی آنها به جای تتراهدرهای رشته‌ای ( SiO4) در بعضی از گارنت‌ها شده است . گارنت‌ها علاوه بر كاربردهایی مانند سنگهای نیمه قیمتی و ساینده‌ها برای مصارف تولید كاغذهای سمباده‌ای ، پارچه ساینده ، تصفیه آب برای كم كردن سختی آن ، ساخت گریس سمباده ، ماسه پاشی یا سند بلاست ، استفاده در واتر جت ، و مات كردن شیشه‌های روشن كاربرد دارد . استفاده نهایی از گارنت و كاربرد اصلی آن به عنوان مواد برشی سایشی حدود 35 درصد ، برش با جریان آب 30 درصد ، تصفیه آب 15 درصد ، پودرهای سایشی 10 درصد ، و دیگر مصارف متفرقه 10 درصد است .
کلمات کلیدی:

انواع گرونا در ایران

كانی گارنت یا گرونا

بررسیهای اکتشافی معادن کانی

ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت

ارزیابی ذخیره و خلوص گارنت براساس رخنمون های سطحی

مقدمه:
موضوع پایان نامه ذیل مشتمل بر عملیات اكتشافی و تحقیقی در خصوص معدن گارنت باغ زندان و ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت می‌باشد . كه بدلیل سختی بالای خود ( 5/7- 5/6) دارای كاربردهای خاصی در صنعت می باشد . لذا سعی شده تا حد امكان كانی شناسی ، سنگ شناسی و زمین شناسی منطقه كانسار سازی شده را مورد مطالعه قرار داده و سپس اختصاصاً در خصوص خود گارنت نیز موارد فوق بررسی گردد و در نهایت ارزیابی دقیقتری از میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن بدست دهد و همچنین باختصار پروسه‌های فراوری آنرا معرفی نماید .
در فصل اول سعی شده است كلیاتی در خصوص گارنت ارایه گردد و در فصل دوم شرحی بر انواع گارنت و معدن گروناتیت باغ زندان و میزان تولید و مصرف جهانی و نوع كاربری‌های انواع گارنت داده شود .
در فصول سوم تا ششم علاوه بر نگاهی عمیق‌تر به معدن باغ زندان براساس سنگ شناسی و كانی‌شناسی و تهیه نقشه‌های معدنی اقدام به تعیین ذخیره گارنت در معدن مذكور شده است . در فصل هفتم نگاهی اجمالی بر فرآوری گارنت ( آندرادیت) دارد . و در فصل هشتم شرحی كوتاه از دو معدن « گارنت كوه گبری رفسنجان » و « گارنت ده سلم نهبندان » جهت مقایسه با معدن « گارنت باغ زندان » داده شده است .
فهرست مطالب
فهرست جداول شكلها 1-10
فهرست نمودارها 2-10
فهرست نقشه‌ها 3-10
چكیده 11
مقدمه 13
فصل اول : كلیات
1-1-‌ هدف 15
1-2- پیشینه تحقیق 16
1-3- روش كار و تحقیق 16

فصل دوم : شرحی مختصر بر گارنت و معدن گروناتیت باغ زندان

2-1- موقعیت جغرافیایی 18
2-2- راههای دسترسی 18
2-3- آب و هوا 18
2-4- ژئومورفولوژی 20
2-5- تحقیقات و مطالعات گذشته 20
2-6- كلیاتی در مورد گارنت 21
1-2-6- مشخصات زمین شناسی و كانی شناسی گرونا 21
2-2-6- كانی شناسی 22
3-2-6- مشخصات انواع گروناها 22
1- پیروپ 24
2- رودولیت 24
3- آلماندن 24
4- اسپسارتیت 24
5- اوواروویت 24
6- گروسولاریت 25
7- آندرادیت 26
8- دمانتوئید 26
4-2-6- كاربرد و بررسی اقتصادی 27
1- موارد استفاده گارنت : 27
الف ) ساینده‌های پوششی 27
ب) تصفیه آب 29
ج) كاغذ و پارچه ساینده 29
د) سند بلاست 30
ی) واترجت 30
ن) چاههای نفت 31
2- ویژگی‌های مورد نیاز جهت كاربرد گارنت در صنایع مختلف 31
5-2-6 – تولید داخلی و كاربرد 33
6-2-6- منابع و ذخایر جهانی گروناها 38
6-2-7 - موارد جایگزین 39
8-2-8 – میزان روند تولید گارنت در ایران و جهان 40
8-1-2-6- ذخایر و پتانسیلهای عمده گارنت درایران 43
8-2-2-6- وضعیت تولید گارنت در ایران 43
9-2-6- موارد مصرف 43
10-2-6- قیمت‌های انواع گرونا 45
11-2-6- تجارت خارجی 45
12-2-6- بررسی جهانی 46
13-2-6 – دیدگاه آینده 46
فصل سوم : زمین شناسی محدوده مورد مطالعه
3-1- زمین شناسی پیرامون كانسار 50
3-2- شرح نقشه زمین شناسی 000/10: 1 51
3-2-1- شرح نقشه 51
3-2-2- دگرسانی 60
3-3- شرح نقشه زمین شناسی 1:2000 محدوده‌ی موردمطالعه 65
3-3-1- سرآغاز 65
3-3-2- شرح نقشه 65
3-3-3 بلوك‌های گارنت‌دار 75
بلوك یكم (B-I) 75
بلوك دوم (B-II) 76
بلوك سوم (B-III) 77
بلوك چهارم (B-IV) 79
فصل چهارم : معرفی واحدهای كانی سازی شده در اسكارن در محدوده‌ی مورد
مطالعه در مطالعات 000/10: 1
سرآغاز 82
4-1 – پیمایش یكم 82
4-2- پیمایش دوم 83
4-3- پیمایش سوم 84
4-4- پیمایش چهارم 84
4-5- پیمایش پنجم 85
4-6- پیمایش ششم 86
4-7- پیمایش هفتم 87
4- 8- پیمایش هشتم 87
4-9- پیمایش نهم 87
4-10- نتیجه و بحث 88
4-1-10- واحد اسكارن یكم 88
4-2-10- واحد اسكارن دوم (‌اولویت اول بهره‌برداری ) 88
4-3-10- واحداسكارن سوم (‌اولویت سوم در بهره‌برداری ) 89
4-4-10- واحد اسكارن چهارم (‌اولویت دوم در بهره برداری ) 90
4-11- محاسبات ذخیره 90
4-1-11- ذخیره واحد گروناتیتی دوم ،‌ اولویت یكم 91
4-2-11- ذخیره واحد گروناتیتی سوم ، اولویت دوم 91

فصل پنجم: بررسی‌های نتایج مطالعات سنگ شناسی و كانی‌شناسی درمحدود‌ه‌ی مورد مطالعه

5-1- بررسی‌های كانی شناسی 93
5-2- بررسی‌های سنگ شناسی 95
نمونه‌های شماره kb-103 P 95
نمونه‌های شماره kb-104 P 95
نمونه‌های شماره kb-105 P 96
نمونه‌های شماره kb-106 P 98
نمونه‌های شماره kb-107 P 98
نمونه‌های شماره kb-108 P 98
نمونه‌های شماره kb-112 P 100
نمونه‌های شماره kb-113 P 100
نمونه‌های شماره kb-136 P 100
نمونه‌های شماره kb-137 P 101
نمونه‌های شماره kb-146 P 101
نمونه‌های شماره kb-148 P 103
نمونه‌های شماره kb-152 P 103
نمونه‌های شماره kb-153 P 105
نمونه‌های شماره kb-202 P 105
نمونه‌های شماره kb-201 P 105

فصل ششم : شرح نقشه زمین شناسی منطقه گارنت‌دار

ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
استخراج مس از منابع اکسیدی در معدن مس سونگون

در این پایان نامه استخراج مس از منابع اکسیدی در معدن مس سونگون مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات121
حجم6 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیصنایع و معادن

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن

استخراج مس از منابع اکسیدی در معدن مس سونگون

چکیده
مس یکی از پرمصرف ترین و مفیدترین عناصر فلزی است که از دیر باز در زندگی بشر مورد استفاده قرار گرفته است. تاریخچه احداث اولین کارخانه ذوب مس به 6000سال قبل در ایران( تل ابلیس کوههای اطراف کرمان)باز می گردد.مینرال غالب کانسارهای مس سولفیدی است و نوع مینرال موجود در سنگ مس تعیین کننده روش استحصال از معادن مس است .استحصال مس از کنستانتره سولفیدی که شامل سولفید مس و سولفید آهن است با روش حرارتی(ذوب یا پیرومتالوژی) و از خاکهای اسیدی به روش هیدرومتالورژی(لیچینگ)صورت می گیرد.هم اکنون از 15 میلیون تن مس تولیدی در جهان 80% به روش حرارتی و 20% با روش غیر حرارتی(لیچینگ) تولید می شود.
تولید سالانه400 هزار تن SO2درجریان فرآیند استحصال مس به روش حرارتی، و سهمی که SO2وارد شده به فضا در آلودگی محیط زیست ایفا می کند ضرورت بکارگیریروشهای سازگار با محیط زیست را بیشتر آشکار می کند.استفاده از روش هیدرومتالورژی به عنوان جایگزین ذوب از دیر باز مورد مطالعه قرار گرفته است و موفقیت هایی هم در این زمینه به دست آمده است.استخراج مس از طریق هر کدام از روشهای پیرومتالورژی-هیدرومتالورژی و یا پروسه های مرکب از هر دو دارای ویژگیهای خاص خود می باشد.اما هیچ کدام از این پروسه های توسعه یافته به طور کامل رضایت بخش نبوده و لذا روشها و تکنولوژیهای جدید در این زمینه همچنان در حال ابداع می باشد .بهره گیری از تکنولوژی و فن آوری های جدید مانند بیولیچینگ و بیواکسیداسیون راهی بسیار موثر به منظور استحصال مس از کانی های کم عیار مس،طلای مقاوم و دیگر منابع فلزی است که علاوه بر سادگی عملیات،کاهش هزینه عملیاتی و تاثیرات مخرب زیست محیطی کمتری به دنبال دارد.
استخراج مس از خاک های اکسیدی به روش هیدرومتالورژی[7] نیز امکان پذیر می باشد. بدین صورت که باطله های اکسیدی تولید شده در معادن مس و نیز کانی های اکسیدی مس، با اسید سولفوریک لیچ شده و از محلول مس دار بدست آمده با استفاده از روش استخراج انحلالی و الکترودینینگ، مس کاتدی تولید می شود. دراین روش ، کنسانتره مس در راکتورهای دارای هم زن و در شرایط اکسیدی تجزیه و حل می شود. اما کالکوپیریت که مینرال غالب مس است در حضور اسیدسولفوریک به راحتی حل نمی شود لذا برای حل آن شرایط قلیایی و اتوکلاوهای دما و فشار بالا نیاز است و این امر خود به عنوان محدودیتی برای این روش تلقی می شود.
کلمات کلیدی:

مس سونگون

بهره برداری مس

کانسنگ اکسیدی

روش هیدرومتالورژی

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: مروری بر منابع

1-1-تولید مس به روش هیدرومتالورژی 8

1-2- روش‌های لیچینگ برای کانه‌های اکسیدی مس 12

1-2-1- لیچینگ درجا 13

1-2-1-1- روش افشانه‌ای 14
1-2-1-2- روش تزریقی 14
1-2-2- انحلال توده‌ای 16

1-2-2-1- لیچینگ توده‌ای کانه‌های مس 17

1-2-3- انحلال انباشته‌ای 18

1-2-4- انحلال مخزنی کانه‌های اکسیدی مس 18

1-2-5- انحلال متلاطم کانیهای پر عیار شده اکسیدی 20

1-2-6- اثر زمان لیچینگ 21
1-2-7- اثر غلظت اسید سولفوریک 22
1-2-8- اثر سرعت هم زدن 23
1-2-9- اثر نسبت جامد به مایع 24
1-2-10- اثر دما 24
1-2-11- اثر اندازه ذرات 25

1-2-12- تشریح روش‌های انحلال 26

1-3- بازیابی مس از محلول‌های رقیق انحلال 26

1-3-1- سمنتاسیون 27
1-3-1-1- شیمی سمنتاسیون 28
1-3-1-2- فنون صنعتی سمنتاسیون 29
1-3-1-3- خلوص رسوب 32
1-3-2- استخراج از حلال 32
1-3-2-1- شیمی فرآیند استخرا از حلال 33

1-3-2-2- مقایسة حلالهای لیکس و کلکس برای عمل بر روی محلولهای رقیق حاصل از انحلال 37

1-3-2-3- فنون صنعتی استخراج از حلال 38

1-3-3- استفاده از روش استخراج از حلال برای محلولهای قوی حاصل از انحلال40

1-4- استخراج الکترولیتی مس 41
1-4-1- واکنش‌های استخراج الکترولیتی 41
1-4-2- ولتاژ سلول و انرژی مصرفی 45

1-4-3- بازده‌ی جریان کاتدی، واکنش‌های تداخلی آهن 46

1-4-4- خلوص کاتد- رفتار ناخالصیهای الکترولیت 47
1-4-5- عملیات استخراج الکترولیتی 48
فصل دوم- روش تحقیق مواد
2-1-تهیه و آماده سازی نمونه 50
2-2- شناسایی نمونه 51
2-3- آزمایش‌های بطری غلطان (Bottle Rolling) 54
2-3-1- روش انجام آزمایش 54
2-4- تست‌های ستونی 58
2-4-1- اصول انجام تست‌های ستون 58
2-4-2- آزمایش‌های ستونی 59
2-4-3- آزمایش‌های استخراج با حلال 62
فصل سوم – ارائه یافته‌ها و نتایج
3-1-نتایج آزمایش‌های بطری غلطان 82
3-1-1- نتایج مرحله اول
3-1-2- نتایج مرحله دوم
3-1-3- نتایج مرحله سوم
3-1-4- نتایج مرحله چهارم
3-2- نتایج حاصل از تست‌های ستونی
3-2-1- دبی پاشش در ستون‌ها
3-2-2- حجم PLS جمع‌آوری شده در زیر ستون‌ها
3-2-3- تغییرات PH در PLS خروجی از زیر ستون‌ها
3-2-4- بازیابی مس در ستون‌ها
3-2-5- بررسی بازیابی ابعبادی در ستون‌ها
3-2-6- نتایج حاصل از تست نفوذ‌پذیری (Dercolation)

3-2-7- میزان محلول نگه داشته شده و میزان محلول جهت اشباع ماده معدنی در ستون‌ها

3-2-8- نتایج کلی حاصل از تست‌های ستونی
3-3- نتایج حاصل از تست‌های استخراج با حلال
3-3-1- نتایج مرحله اول
3-3-2- نتایج مرحله دوم
3-3-3- نتایج مرحله سوم
نتیجه ‌گیری و پیشنهادات
فهرست منابع 118

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

:: برچسب ها : استخراج مس از منابع اکسیدی در معدن مس سونگون ,
ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
ارزیابی مقایسه ای شیوه های جدید و سازگار با محیط زیست استحصال مس از سنگ معدن

هدف از این مقاله ارزیابی مقایسه ای شیوه های جدید و سازگار با محیط زیست استحصال مس از سنگ معدن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات22
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمحیط زیست

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

ارزیابی مقایسه ای شیوه های جدید و سازگار با محیط زیست استحصال مس از سنگ معدن

چکیده:
بررسی اثرات زیست محیطی اکتشاف و استخراج منابع معدنی، امروزه به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر پروژه‌های معدنی در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. در اقتصاد معدنی نوین، فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی، تا بدانجا توجیه اقتصادی می‌یابد که موجودیت بشر را به خطر نیندازد. بدین ترتیب درک صحیح از ابعاد زیست‌محیطی یک مساله سبب می‌گردد تا فعالیت‌های اقتصادی، اندیشمندانه هدایت شود .اثرات زیست محیطی مرحله‌ی استخراج معادن، به مفهوم جابجایی سنگ‌ها و مواد تشکیل دهند‌ه‌ی زمین برای دستیابی به ماده‌ی معدنی، مهم‌ترین بخش آلودگی‌های زیست محیطی معدن‌کاری را به خود اختصاص داده است. بهم‌ریختگی وجابجایی زمین به‌ویژه در معادن روباز همچون میراثی جاودان بر پیکر‌ه‌ی زمین باقی خواهد ماند تا در ترکیب با فرایندهای سطحی منجر به واکنش‌هایی گردد که مهم‌ترین محصول این واکنش‌ها، تولید آلودگی است.
وفور عنصر مس در طبیعت و تمرکز آن در کانسارهای سولفیدی، سبب می­شود تا در اثر اکسایش کانی‌های سولفیدی به ‌ویژه پیریت در حضور هوا، آب و باکتری‌ها، پدیده‌ای به نام نشت اسیدی معادن (AMD) بوجود آید. این پدیده مهم‌ترین وشایعترین مسئله‌ی آلودگی زیست محیطی معدن‌کاری سولفیدی در جهان محسوب می­شود. استفاده از بیوتکنولوژی و بیولیچینگ در استحصال مس به خصوص تولید مس ازکانسنگ های کم عیار مس به جای روش های متدوال و مرسوم، از جمله پیرومتالورژی (ذوب) نه تنها باعث کاهش تبعات زیست محیطی تولید مس می­شود، بلکه افزایش تولید، کاهش زمان تولید،کاهش هزینه عملیاتی و سرمایه‌گذاری در استحصال آن را نیز در پی خواهد داشت. در این مقاله با توجه به مطالب گفته شده، به بررسی روشهای نوین و سازگار با محیط زیست استحصال مس از کنسانتره (بیولیچینگ مس و هیدرومتالورژی) و مقایسه آن با روش متداول پیرومتالورژی (ذوب) پرداخته خواهد شد.
کلیدواژگان:

مس

بیولیچینگ

آلودگی

محیط زیست

بیوتکنولوژی

فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه

چگونگی تولید کنسانتره مس:

2: روشهای استحصال مس

1_2: استحصال مس به روش حرارتی:

2_2: استحصال مس به روش هیدرومتالوژری:

3_2: روشHydro Copper

فرآیند هیدروکوپر شامل سه بخش است:

1. لیچینگ کنسانتره مس (لیچینگ ، خالص سازی محلول و رسوبCu2O )
2. تولید مس (احیاء Cu2O، ذوب و ریخته گری)
3.تولید مواد شیمیایی (الکترولیز قلیائی_ کلر)

1_3_2: لیچینگ کنسانتره مس

1_1_3_2:لیچینگ
2_1_3_2: خالص سازی محلول
3_1_3_2: رسوب اکسید مس
2_3_2: تولید مس

1_2_3_2: احیاء اکسید مس

2_2_3_2: ذوب پودر مس و ریخته گری
3_3_2:تولید مواد شیمیائی
_3_3_2: الکترولیز قلیایی _کلر

1 بورس فلزات لندن

2_3_3_2: اکسیداسیون محلول مس

4_2: استفاده از روش بیولیچینگ
1_4_2: اصول کلی بیولیچینگ مس:

2_4_2: روشهای مختلف بیولیچنگ مس[5]

1_2_4_2: بیولیچینگ توده ای:
2_4_2_2: بیولیچینگ لایه های نازک:
3_4_2_2: بیولیچینگ مخزنی:
بحث و نتیجه گیری:
منابع

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

:: برچسب ها : ارزیابی مقایسه ای شیوه های جدید و سازگار با محیط زیست استحصال مس از سنگ معدن ,
ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
تاثیر چرخه های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاك جنگل بلوط

تاثیر چرخههای خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاك جنگل بلوط پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی فرمت pdf قابل کپی برداری میباشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات102
حجم10 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf
دسته بندیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی

توضیحات کامل

نیتروژن که یکی از عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاهان است، به شکل آلی و معدنی در خاكها وجود دارد. معدنی
شدن نیتروژن در خاكها با تجزیه بقایای آلی و آمونیفیکاسیون آغاز میشود که طی آن نیتروژن موجود در بخش آلی
NH خاك، توسط جمعیتهای هتروتروف خاك به شکل معدنی ( 3
+ ) در میآید. در ادامه روند معدنی شدن نیتروژن، آمونیوم توسط دو گروه از نیتریفیکاتورها به نیترات
NO تبدیل میشود. در مرحله اول، ساخت نیتریت ( 2
- ) توسط نیتروزوموناس اتفاق میافتد و پس از آن نیتروباکتر
نیتریت را به نیترات (
کلمات کلیدی: چرخههای خشک و مرطوب شدن، معدنی شدن نیتروژن، تخریب جنگل و توزیع لاشبرگ در جنگل
) تبدیل میشود و در خاك در حضور آب بهصورت
NH آمونیوم ( 4
NO3- ) تبدیل میکند. فرایندهای معدنی شدن نیتروژن که ناشی از فعالیتهای میکروبی و آنزیم-
های موجود در خاك است، به تنشهای محیطی پاسخ میدهد و بهعنوان شاخص و نشانگر برای کیفیت خاك و
تنشهای محیطی به خاك مورد استفاده قرار میگیرد. چرخههای خشک و مرطوب شدن یکی از مهمترین رخدادهای
رطوبتی خاك است که در اقلیمهای خشک و نیمه خشک رایج میباشد. این چرخهها بر فرایندهای مربوط به معدنی
شدن نیتروژن اثر میگذارند. ریزش نامنظم برگ در زیر تاج پوشش درختان جنگل منجر به توزیع نامنظم مواد آلی در
فواصل متفاوت از تنه درخت در خاك جنگل میشود و از این طریق بر معدنی شدن نیتروژن تاثیر میگذارد. همچنین
تخریب جنگل و تبدیل آن به اراضی دیم میتواند بر فرایند معدنی شدن نیتروژن تاثیر داشته باشد. در این تحقیق اثر
چرخههای خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. در
آزمایش اول، تاثیر چرخهها بر خاك جنگل بلوط و جنگل بلوط تخریب شده که به مدت چند دهه تحت کشت دیم
قرار داشته است، مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم، تاثیر چرخهها بر چهار خاك جنگل بلوط با فواصل
3و 4 متر) که از توزیع ناهمگن لاشبرگ برخوردار بودند، مورد بررسی قرار گرفت. برای ،2 ، متفاوت از تنه درخت ( 1
0 ظرفیت نگهداشت آب خاك و دو تیمار نوسان / 0 و 3 / این منظور، چهار تیمار رطوبتی شامل دو تیمار ثابت رطوبتی 5
0 ظرفیت نگهداشت آب خاك، به مدت 90 روز و در دمای 25 درجه سانتیگراد به خاك- /1-0/ 0 و 3 /1-0/ رطوبتی 5
ها اعمال شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار اجرا شد و پس از دوره انکوباسیون فرایندهای
آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون، معدنی شدن نیتروژن و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون اندازهگیری شد. نتایج
نشان داد که بین تیمارهای رطوبتی در فرایندهای اندازهگیری شده تفاوت معنیدار وجود دارد. در هر دو آزمایش،
0 ظرفیت نگهداشت آب خاك بود /1-0/ بیشترین مقدار فراورده فرایندهای اندازهگیری شده مربوط به تیمار رطوبتی 5
و این نوع از نوسان رطوبتی نهتنها بهعنوان یک تنش برای فرایندهای اندازهگیری شده عمل نکرده است، بلکه افزایش
0 ظرفیت نگهداشت آب خاك، برای /1-0/ در این فرایندها را در پی داشته است. در حالیکه تیمار نوسان رطوبتی 3
فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن خالص نیتروژن ایجاد محدودیت و تنش کرد. فرایند
آمونیفیکاسیون بیشترین حساسیت و فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون کمترین حساسیت را به تیمارهای رطوبتی نشان
دادند. بدین ترتیب بهترین فرایند جهت نمایش تمایز بین تیمارهای رطوبتی، فرایند آمونیفیکاسیون بود که بهخوبی
0 ظرفیت نگهداشت آب خاك را از سایر تیمارهای رطوبتی متمایز ساخت. در آزمایش /1-0/ تیمار نوسان رطوبتی 5
اول، بیشترین مقدار آمونیفیکاسیون در خاك جنگل بلوط و بیشترین مقدار نیتریفیکاسیون و معدنی شدن خالص
نیتروژن در خاك جنگل بلوط تخریب شده مشاهده شد و بین جنگل بلوط و جنگل بلوط تخریب شده در فرایند
آرجینین آمونیفیکاسیون تفاوت معنیدار مشاهده نشد. در آزمایش دوم بیشترین مقدار فراورده فرایندهای اندازهگیری
شده، در نزدیکترین خاك به تنه درخت (موقعیت 1) که دارای بیشترین مقدار مواد آلی نسبت به دیگر خاكها بود،
مشاهده شد

تاثیر چرخه های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاك جنگل بلوط

نیتروژن که یکی از عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاهان است، به شکل آلی و معدنی در خاكها وجود دارد. معدنی شدن نیتروژن در خاكها با تجزیه بقایای آلی و آمونیفیکاسیون آغاز میشود که طی آن نیتروژن موجود در بخش آلیNH خاك، توسط جمعیتهای هتروتروف خاك به شکل معدنی ( 3+ ) در میآید. در ادامه روند معدنی شدن نیتروژن، آمونیوم توسط دو گروه از نیتریفیکاتورها به نیتراتNO تبدیل میشود. در مرحله اول، ساخت نیتریت ( 2- ) توسط نیتروزوموناس اتفاق میافتد و پس از آن نیتروباکترنیتریت را به نیترات (کلمات کلیدی: چرخههای خشک و مرطوب شدن، معدنی شدن نیتروژن، تخریب جنگل و توزیع لاشبرگ در جنگل) تبدیل میشود و در خاك در حضور آب بهصورتNH آمونیوم ( 4NO3- ) تبدیل میکند. فرایندهای معدنی شدن نیتروژن که ناشی از فعالیتهای میکروبی و آنزیم-های موجود در خاك است، به تنشهای محیطی پاسخ میدهد و بهعنوان شاخص و نشانگر برای کیفیت خاك وتنشهای محیطی به خاك مورد استفاده قرار میگیرد. چرخههای خشک و مرطوب شدن یکی از مهمترین رخدادهایرطوبتی خاك است که در اقلیمهای خشک و نیمه خشک رایج میباشد. این چرخهها بر فرایندهای مربوط به معدنیشدن نیتروژن اثر میگذارند. ریزش نامنظم برگ در زیر تاج پوشش درختان جنگل منجر به توزیع نامنظم مواد آلی درفواصل متفاوت از تنه درخت در خاك جنگل میشود و از این طریق بر معدنی شدن نیتروژن تاثیر میگذارد. همچنینتخریب جنگل و تبدیل آن به اراضی دیم میتواند بر فرایند معدنی شدن نیتروژن تاثیر داشته باشد. در این تحقیق اثرچرخههای خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. درآزمایش اول، تاثیر چرخهها بر خاك جنگل بلوط و جنگل بلوط تخریب شده که به مدت چند دهه تحت کشت دیمقرار داشته است، مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم، تاثیر چرخهها بر چهار خاك جنگل بلوط با فواصل3و 4 متر) که از توزیع ناهمگن لاشبرگ برخوردار بودند، مورد بررسی قرار گرفت. برای ،2 ، متفاوت از تنه درخت ( 10 ظرفیت نگهداشت آب خاك و دو تیمار نوسان / 0 و 3 / این منظور، چهار تیمار رطوبتی شامل دو تیمار ثابت رطوبتی 50 ظرفیت نگهداشت آب خاك، به مدت 90 روز و در دمای 25 درجه سانتیگراد به خاك- /1-0/ 0 و 3 /1-0/ رطوبتی 5ها اعمال شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار اجرا شد و پس از دوره انکوباسیون فرایندهایآمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون، معدنی شدن نیتروژن و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون اندازهگیری شد. نتایجنشان داد که بین تیمارهای رطوبتی در فرایندهای اندازهگیری شده تفاوت معنیدار وجود دارد. در هر دو آزمایش،0 ظرفیت نگهداشت آب خاك بود /1-0/ بیشترین مقدار فراورده فرایندهای اندازهگیری شده مربوط به تیمار رطوبتی 5و این نوع از نوسان رطوبتی نهتنها بهعنوان یک تنش برای فرایندهای اندازهگیری شده عمل نکرده است، بلکه افزایش0 ظرفیت نگهداشت آب خاك، برای /1-0/ در این فرایندها را در پی داشته است. در حالیکه تیمار نوسان رطوبتی 3فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن خالص نیتروژن ایجاد محدودیت و تنش کرد. فرایندآمونیفیکاسیون بیشترین حساسیت و فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون کمترین حساسیت را به تیمارهای رطوبتی نشاندادند. بدین ترتیب بهترین فرایند جهت نمایش تمایز بین تیمارهای رطوبتی، فرایند آمونیفیکاسیون بود که بهخوبی0 ظرفیت نگهداشت آب خاك را از سایر تیمارهای رطوبتی متمایز ساخت. در آزمایش /1-0/ تیمار نوسان رطوبتی 5اول، بیشترین مقدار آمونیفیکاسیون در خاك جنگل بلوط و بیشترین مقدار نیتریفیکاسیون و معدنی شدن خالصنیتروژن در خاك جنگل بلوط تخریب شده مشاهده شد و بین جنگل بلوط و جنگل بلوط تخریب شده در فرایندآرجینین آمونیفیکاسیون تفاوت معنیدار مشاهده نشد. در آزمایش دوم بیشترین مقدار فراورده فرایندهای اندازهگیریشده، در نزدیکترین خاك به تنه درخت (موقعیت 1) که دارای بیشترین مقدار مواد آلی نسبت به دیگر خاكها بود،مشاهده شد.

چکیده ................................................................................................................................................................... 1

فصل اول: مقدمه و بررسی منابع

-1-1 مقدمه ............................................................................................................................................................ 2

-2-1 شاخصهای کیفیت یا سلامت خاك ............................................................................................................. 3

-1-2-1 شاخصهای قابل مشاهده ............................................................................................................................ 4

-2-2-1 شاخصهای فیزیکی خاك ......................................................................................................................... 4

-3-2-1 شاخصهای شیمیایی خاك ......................................................................................................................... 4

-4-2-1 شاخصهای بیولوژیک خاك ..................................................................................................................... 4

-3-1 تنشهای طبیعی ............................................................................................................................................. 7

-1-3-1 کمبود آب و خشکی خاك ........................................................................................................................ 8

-2-3-1 خشک و مرطوب شدن خاك ................................................................................................................... 11

-4-1 تنشهای ناشی از فعالیتهای بشر ............................................................................................................. 18

-1-4-1 تبدیل جنگل به اراضی دیم ........................................................................................................................ 18

-5-1 فرضیات تحقیق ............................................................................................................................................ 27

-6-1 اهداف تحقیق .............................................................................................................................................. 27

فصل دوم: مواد و روشها

-1-2 منطقهی مورد مطالعه .................................................................................................................................... 28

-2-2 نمونه برداری خاك ...................................................................................................................................... 29

-3-2 خصوصیات کلی خاكها ............................................................................................................................ 30

-4-2 آزمایشهای انکوباسیونی ............................................................................................................................. 30

-1-4-2 آماده سازی خاكها ................................................................................................................................. 30

-2-4-2 تیمارهای رطوبتی ..................................................................................................................................... 30

-3-4-2 طراحی آزمایش اول ................................................................................................................................ 30

-4-4-2 طراحی آزمایش دوم ................................................................................................................................ 31

-5-4-2 دوره ی انکوباسیون ................................................................................................................................... 31

-5-2 اندازهگیریهای پس از دوره انکوباسیون ....................................................................................................... 32

-1-5-2 آرجینین آمونیفیکاسیون ........................................................................................................................... 32

-2-5-2 معدنی شدن خالص نیتروژن، آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون ............................................................. 32

-6-2 آنالیزهای آماری ......................................................................................................................................... 32

فصل سوم: نتایج و بحث

-1-3 آزمایش اول ................................................................................................................................................. 34

-1-1-3 خصوصیات عمومی خاكها ...................................................................................................................... 34

-2-1-3 بررسی اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن ......................................................................................... 35

-3-1-3 همبستگی بین صفات اندازهگیری شده ................................................................................................... 42

-4-1-3 تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازهگیری شده ................................................ 43

-5-1-3 نمودار درختی .......................................................................................................................................... 48

-2-3 آزمایش دوم ................................................................................................................................................ 49

-1-2-3 خصوصیات عمومی خاكها .................................................................................................................... 49

-2-2-3 بررسی اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن .............................................................................................. 50

-3-2-3 همبستگی بین صفات اندازهگیری شده ...................................................................................................... 60

-4-2-3 تحلیل تبعیضی خاكهای جنگل بلوط به کمک صفات اندازهگیری شده ................................................... 61

-5-2-3 تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازهگیری شده ..................................................... 65

-6-2-3 نمودار درختی ........................................................................................................................................... 70

-3-3 همبستگی ساده بین فرایندهای اندازه گیری شده و خصوصیات خاك ......................................................... 71

-4-3 رگرسیون چند متغیره ................................................................................................................................... 73

-1-4-3 رگرسیون چند متغیره بین آرجینین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازهگیری شده ................................... 73

-2-4-3 رگرسیون چند متغیره بین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازهگیری شده ............................................ 74

-3-4-3 رگرسیون چند متغیره بین نیتریفیکاسیون و پارامترهای اندازهگیری شده ................................................. 74

-4-4-3 رگرسیون چند متغیره بین معدنی شدن خالص نیتروژن و پارامترهای اندازهگیری شده ............................. 74

فصل چهارم: نتیجهگیری کلی و پیشنهادها

-1-4 نتیجهگیری کلی .......................................................................................................................................... 75

-1-1-4 آزمایش اول ............................................................................................................................................. 75

-2-1-4 آزمایش دوم ............................................................................................................................................. 75

-2-4 پیشنهادها ..................................................................................................................................................... 76

منابع ..................................................................................................................................................................... 77

چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................... 88


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

:: برچسب ها : تاثیر چرخه های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاك جنگل بلوط ,
ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل سهم معدن در اقتصاد ايران ، آيا ايران میتواند کشوری معدنی شود، سهم معدن از توليد ناخالص داخلی، عملكرد بخشهای اقتصاد ايران، سهم معدن در گروههای مختلف اقتصاد ايران، محاسبه سهم بخش معدن در اقتصاد ايران، محاسبه سوددهي بخش معدن، نتيجه گيری


مشخصات فایل
تعداد صفحات26
حجم4213 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیppt
دسته بندیپایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

سهم معدن در اقتصاد ايران

آيا ايران میتواند کشوری معدنی شود؟

سهم معدن از توليد ناخالص داخلی

عملكرد بخشهای اقتصاد ايران

سهم معدن در گروههای مختلف اقتصاد ايران

محاسبه سهم بخش معدن در اقتصاد ايران

محاسبه سوددهي بخش معدن

نتيجه گيری

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران " می باشد که در حجم 26 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران ,
ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
گزارش كارآموزی مهندسی معدن در كارخانه خلیج مركزی

شن وماسه و ماسه بادی(لای، سیلت و رس را در اصطلاح ماسه بادی گویند)دارای تعریف مختلفی میباشندبر طبق طبقه بندی وزارت کشاورزی آمریکا شن وماسه به این ترتیب معرفی میشوند


مشخصات فایل
تعداد صفحات54
حجم10 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمعدن

توضیحات کامل

گزارش كارآموزی مهندسی معدن در كارخانه خلیج مركزی

مقدمه:
قبل از انتشار گزارش كارآموزی لازم است ابتدا در مورد شن و ماسه و کاربرد آن مختصر توضیح داده می‌شود.شن وماسه و ماسه بادی(لای، سیلت و رس را در اصطلاح ماسه بادی گویند)دارای تعریف مختلفی میباشند.بر طبق طبقه بندی وزارت کشاورزی آمریکا شن وماسه به این ترتیب معرفی میشوند:
شن :ذراتی دارای قطر بزرگتر از 2میلیمتر
ماسه : ذراتی دارای قطر بین 05/0 تا 2میلیمتر
ماسه بادی : ذراتی دارای قطر کوچکتر از 05/0 میلیمتر
بر طبق طبقه بندی آشتو شن وماسه به این ترتیب معرفی میشوند
شن :ذراتی دارای قطر بین 2تا 75میلیمتر
ماسه : ذراتی دارای قطر بین 075/0 تا 2میلیمتر
ماسه بادی : ذراتی دارای قطر کوچکتر از 075/0 میلیمتر
بر طبق طبقه بندی متحد (یونیفاید) شن وماسه به این ترتیب معرفی میشوند:
شن :ذراتی دارای قطر بین 75/4 تا 2/76 میلیمتر
ماسه : ذراتی دارای قطر بین 075/0تا 75/4 میلیمتر
ماسه بادی : ذراتی دارای قطر کوچکتر از 075/0 میلیمتر
کلمات کلیدی:

مصالح کوهی

مصالح آبرفتی

کاربرد شن و ماسه

مصالح پر کننده معدن

انواع معدن شن وماسه

فهرست مطالب
مقدمه 1
1-کاربرد شن وماسه 1
1-1- تصفیه آب 1
1-2- بلوک سازی 2
1-3- مصالح پر کننده معدن 2
1-4- ماسه تزریقی 2
1-5- ریخته گری 2
2- انواع معدن شن وماسه 3
2-1- معدن رودخانه ای 3
2-2- مصالح آبرفتی 3
2-3- مصالح کوهی 4
3- مزایای مصالح کوهی 4
4- مشخصات وسایل مورد استفاده ومعدن خلیج مرکزی 5
5- نکات ایمنی در معدن تولید شن وماسه 18
6- شرح چگونگی کارکرد معد ن شن وماسه خلیج 20
6-1- استخراج مواد اولیه از معدن 20
6-2- انتقال مواد به سنگ-شکن و چرخه تولید شن ماسه 22
7- کارخانه تولید آسفالت 32
نتیجه گیری 47
منابع 49

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

:: برچسب ها : گزارش كارآموزی مهندسی معدن در كارخانه خلیج مركزی ,
ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان بررسی امکان فرآوری کانی های میکادار با استفاده از مواد شیمیایی مختلف

میکا اصطلاحی عمومی است که به گروهی از کانی های آلومینوسیلیکات با ساختار سیلیكات‌های صفحه ای گفته می‌شود که از ترکیبات فیزیکی و شیمیایی مختلف تشکیل شده‌اند


مشخصات فایل
تعداد صفحات83
حجم11 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیصنایع و معادن

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان

بررسی امکان فرآوری کانی های میکادار با استفاده از مواد شیمیایی مختلف

مقدمه:
از سیلیکات‌های آبدار آلومینیوم وپتاسیم است که اغلب محتوی (Mg, Fe) که رنگ ظاهری کانی را تیره می‌کنند است. در دستگاه کج لوزی (مونوکلینیک) متبلور می‌شود. دارای قابلیت ارتجاع وانعطاف است.از اقسامش میکای سفید (مسکوویت)که دارای پتاس و فاقد منیزیم وآهن است ومیکای سیاه(بیوتیت)که علاوه بر پتاس .منیزیم وآهن نیز دارد. HCl , H2SO4 بر میکای سفید بی اثر ولی بر میکای سیاه موثر است.کلریت (میکای سبز)که از تجزیه بیوتیت حاصل می‌شود.پگماتیت‌ها در عمق 7 تا 11 كیلومتری تشكیل شده‌اند. اكثراً واجد 2 نوع میكا و كا‌نی‌های فرعی نظیر گارنت، تورمالین، كیانیت، زیركن، آپاتیت و مونازیت هستند. این گروه معمولاً به شكل پرشدگی شكستگی‌ها در سطح وسیعی توزیع شده است. پتانسیل اقتصادی این گروه بسیار كم و بندرت برای اورانیوم و عناصر كمیاب مقرون به صرفه اقتصادی است.
کلمات کلیدی:

میکا

مواد آلی پپتیدها

کانی های میکادار

سیلیكات‌های صفحه ای

كاربرد كلكتورهای مختلف

کانی های آلومینوسیلیکات

کانی های میکا :

میکا اصطلاحی عمومی است که به گروهی از کانی های آلومینوسیلیکات با ساختار سیلیكات‌های صفحه ای گفته می‌شود که از ترکیبات فیزیکی و شیمیایی مختلف تشکیل شده‌اند. كانی‌های خانواده میكا شامل موسكوویت، بیوتیت، فلوگوپیت، لپیدولیت و ناترونیت می‌گردند.موسكوویت، مهمترین و فراوان‌ترین كانی صفحه‌ای به شمار می‌رود. موسكوویت ورقه ای در پگماتیت‌ها و نوع پولكی در گرانیت ، پگماتیت‌ها و شیست‌ها پیدا می‌شود. لیپدولیت در پگماتیت‌های غنی از لیتیوم تشكیل می‌شود. فلوگوپیت به صورت رگه‌ای و توده‌ای در پیروكسنیت‌ها و اسكارن‌های منیزیم‌دار گزارش شده است.
این گروه از کانی‌ها دارای ترکیبات مختلفی از سیلیکات آلومینیم آهن ، منیزیم و میکا هستند .حضور فلوئورین ، باریم ، منگنز و وانادیم نیز در این کانی‌ها گزارش شده است. از بین این کانی‌ها ، موسکوویت به خاطر خواص فیزیکی ، شیمیایی ، حرارتی و مکانیکی استثنایی که دارد ، در صنعت کاربرد فراوان دارد. ورمیکولیت و فلوگوپیت هم مانند میکا از اهمیت برخوردار هستند. از بیوتیت به ندرت در مصارف صنعتی استفاده می‌شود.از نظر کانی شناسی کانی‌های گروه میکا به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
گروه اصلی میکا ، گروه میکاهای شکننده و گروه کلریتی. همه کانی‌های این گروه‌ها دارای ساختمان منوکلینیک هستند. ساختار میکا ترکیبی از دو لایه تتراهدرال سیلیکا و یک لایه اکتاهدرال مرکزی است.
فهرست مطالب
فصل اول:كلیات 3
1-1 مقدمه: 4
1-2 کانی های میکا : 4
1-2-1 میكا از لحاظ نوع : 5
1-2-1-1 موسكوویت نوع صفحهای : 5
1-2-1-2 موسكوویت نوع پولكی : 5
1-2-2 میكا از لحاظ اقتصادی : 5
1-2-4 بیوتیت : 6
1-2-5 فلوگوپیت : 6
1-2-6 ورمیکولیت : 6
1-2-7 لپیدولیت : 7
1-3 مشخصات میکا : 8
1-4 روش‌های عمده استخراج میکا : 9
1-4-1 استخراج زیرزمینی : 9
1-4-2 استخراج روباز : 9

1-5 روشهای متداول فرآوری میکا : 10

1-6 ذخایر و پتانسیلهای عمده میکا در ایران: 10
1-7 كاربردهای عمده میکا: 11
1-7-1 جایگزین ها: 12
1-8 مصرف جهان: 12

فصل دوم:نیروهای جاذبه هیدروفوبیك در فیلم مایع غیر متقارن بین سطوح هیدروفیل و هیدروفوب میكا 12

2-1 مقدمه : 13
2-2 مشخصه‌های طرح كلی : 14
2-5 نتایج : 22

فصل سوم:آماده سازی تهیه جامدات متخلخل جدید از میكاهای فلوئوردار با استفاده از اسید 23

3-1 مقدمه : 24
3-2 آزمایش : 25
3-3 نتایج و بحث : 26
3-3-1 خصوصیاتِ پودرهای میكای فلوئور آلومین ستون دار : 26
جدول 3- 1 مشخصات میكای آلومین ستون دار 28
3-3-2 شكل گیری میان حفره و خصوصیات حفرة محصولات عملیات اسیدی: 28
3-3-3 مشاهدات TEM و SEM محصولات : 36

فصل چهارم:رفتار فیلم‌های آبی بر روی میكا 38

4-1 مقدمه : 39
4-2 سینتیك نازك شدن غشاء : 40
4-3 آزمایش : 42
4-3-1 مواد : 42
4-3-2 تعیین ضخامت سطح : 43
جدول 4-1 خواص فیزیكی واسط آبی 44
4-4 نتایج و بحث : 45
4-4-1 سینتیك غشاء نازك : 45
4-4-2 آزمایش معادلة رینولدز : 47
نتایج ممكنه شامل : 49
4-4-3 ضخامت غشاء تعادلی : 51
4-4-4 اثراتی فرای ناحیة خطی : 52

فصل پنجم:جدایش فیزیكی با استفاده از انتخاب و اتصال مواد آلی پپتیدها 54

5-1 مقدمه و زمینه : 55
5-2 روش آزمایش : 57
5-2-1 مواد : 57
5-2-2 روش بهینه سازی : 57
5-2-3 كاربرد فرا صوت به صورت یك مكمل مرحله شستشو در بیوپنینگ : 58
5-2-3-1شستشو وپیوند فاژ : 58
5-2-3-2 شستشوی شیمیایی : 58
5-2-3-3 شستشوی فیزیكی : 59
5-2-4 كاربرد شستشوی فیزیكی به صورت یك جایگزین شستشوی شیمیایی : 59
5-2-5 تجزیه متوالی : 60
5-2-7 تجزیة میكروسكوپی نیروی اتمی : 61
5-3 نتایج وبحث : 62
5-3-1 شستشوی فیزیكی به صورت دو مرحله مكمل شستشوی شیمیایی: 64
5-4 نتایج 68

فصل ششم:كاربرد كلكتورهای مختلف در فلوتاسیون فلدسپار ، میكا و ماسه كوارتزی 69

6-1 مقدمه : 70
6-2 تجربی : 70
6-2-1 مواد : 70
6-2-2 معرف‌های شیمیایی : 71
6-3 بحث و نتایج : 71
6-3-1 آزمایش‌های فلوتاسیون : 71
6-4 نتایج : 74
فصل هفتم:نتایج و پیشنهادات 75
مراجع : 1

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

:: برچسب ها : پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان بررسی امکان فرآوری کانی های میکادار با استفاده از مواد شیمیایی مختلف ,
ن : مهندس جعفری
ت : شنبه 29 دی 1397
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)
خرید بک لینک X